Правила

При записването на състезателите по риболов на тролинг се записва само капитана, независимо колко хора ще бъдат в лодката. При записването тези състезатели ще могат да избират по две безплатни тениски.

Всички останали също ще могат да поръчват по повече тениски, но срещу допълнително заплащане от 15 лв. на брой.

Водоемът по време на турнира се очаква да е забранен за риболов за непъстървови видове. В него има много и различни видове риба. Основните риби са пъстърва, каракуда, шаран, амур, костур, кефал, уклей, слънчева риба, бабушка и др.

Ще се зачитат риби от вида пъстърва и нейните подвидове. Останалите видове риба са забранени за риболов и следва при улавяне да се откачат внимателно и незабавно да се връщат във водата.

Жените ще се състезават съвместно с мъжете.

Желаещите да участват за награда за най-голяма риба /независимо в коя дисциплина се състезават/ могат да поискат мерене на уловената от тях едра пъстърва, но за да участва тя в класирането за най-голяма риба – трябва да е с тегло над 500 г!

Максимален брой участници в дисциплина – 150. За риболова на тролинг – 150 екипажа. За броя на децата няма ограничение.

Няма да се допуска бивакуването в зоната на състезателните сектори и сборния пункт!

Състезателните сектори за риболов от брега ще бъдат разположени от носа на местността „Слънчев бряг” по посока „Сърница”, като ще бъде осигурен достъп на автомобилите до отделните сектори.

За дисциплината „Пъстърва от лодка на тролинг” лодките ще бъдат пускани във водата на две обособени места – пред „Рибното стопанство” и Залива преди местността „Слънчев бряг” и по преценка на състезателите.

Риболовът на тролинг в целия язовир, както и риболовът от брега, /но само в зоната на секторите на състезанието/ в събота след състезанието до края на турнира ще бъде ЗАБРАНЕН!

Това се налага с цел да не се унищожат преднамерено голяма част от пуснатите за турнира риби.

След края на турните контрола от страна на ИАРА ще бъде много засилен, както за риболов от лодки, кака и от брега. Ще се следи строго за прекомерни улови!

При влошаване на атмосферните условия – силен дъжд, вятър и т.н. организаторите си запазват право да съкратят времето за провеждане на отделните маншове, но при протекли поне 60 мин. от времето. Възможно е при неблагоприятни условия да се наложат промени в програмата.

При гръмотевична буря състезанието се прекратява незабавно до преминаване на бурята по преценка на журито.

Ще се търсят и допълнителни спонсори за осигуряване на допълнителни материални награди, медийни партньори, както и доброволци в помощ на организацията на мероприятието. Спонсорите ще получат възможност да разположат в зоната на сборния пункт и награждаването рекламни пана. Ще бъде заснет филм за мероприятието, който ще бъде излъчен по Национално представена медия.

***

ТУРНИР ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

ОТ ЛОДКА НА ТРОЛИНГ

На 16-ти и 17-ти май /събота и неделя/ на яз. „Доспат” ще се проведе Национален турнир по риболов на пъстърва от лодка на тролинг.

Ще се проведат два манша от по 5 часа:

 1. Първи манш – Събота от 10,00 до 15,00 ч.
 2. Втори манш – Неделя от 09,00 до 14,00 ч.

Сборен пункт – в събота в 8,00 ч.  на Площадката на местността „Събора” пред Рибното стопанство

ПРАВИЛА

Ако броят на записаните за участие лодки надвишава 24, състезателите ще бъдат разпределени на 2 сектора – от садките пред гр. Доспат до тясното в посока Сърница. Зоната ще бъде маркирана с шамандури. Втората зона е от  тясното в посока Сърница до устието на язовира. На втория ден участниците от зона 1 ще ловят в зона 2 и обратно. Зоните ще бъдат с равен брой участници, а при нечетен, брой в едната ще има с една състезателна лодка в повече. Ако са по-малко, ще се ползва само първа зона.

Всеки участник влиза в определената с жребий зона едновременно с другите участници. Участниците се събират около съдийската лодка и след подаден от съдията сигнал – състезанието започва.

По време на състезанието е разрешено придвижване с не повече от 10 км/ч., с изключение на първите 10 минути след старта, през които всеки може да използва максималния капацитет на двигателя си за достигане на желаната дистанция.

Всеки участник в състезанието на тролинг подписва декларация, че организаторите не носят отговорност при евентуален инцидент.

Точкуване на улова

За победител ще се счита екипажа, уловил най-много и най-едри риби. Улова се мери на грамове. За риби с тегло над 1 кг се получават бонус точки. Събралите най-голям брой точки са победители.

 • 1 кг. = 1000 точки
 • Пъстърва над 1 кг. – 50% бонус от точките за килограми
 • Пъстърва над 2 кг – 100% бонус от точките за килограми
 • 1 риба = 100 точки

Пример:

Една лодка улавя 6 риби, тежки по 0,500 г всяка /тегло на улова – 3 кг/, и получава 600 точки за 6 броя уловени риби, 3000 точки за килограмите на рибите и финишира с резултат 3600 точки.
Втора лодка улавя две риби с тегло 1,5 кг всяка /тегло на улова – 3 кг/. Тя получава 200 т. за 2 броя уловени риби, 3000 т. за килограмите на рибите и 1500 т. бонус точки за това, че рибите са с тегло над килограм, и финишира с резултат от 4700 т. Така само с две, но трофейни риби с равно тегло, втората лодка побеждава първата лодка  с шестте риби, тъй като е уловила по-едри риби.
Ако предположим, че има участник уловил една риба с тегло 3 кг, то той ще спечели пред другите две лодки, получавайки общ сбор от 6100 т.

Всяка уловена риба е наложително по най-бързия начин да стигне до най-близката съдийска лодка и съдията да я премери, след което ще ви даде картонче с точния грамаж на рибата, а тя ще бъде върната обратно във водата. Всяка лодка е задължително да разполага с живарник, в който да се съхранят живи една или няколко риби, докато се стигне до съдийска лодка.

Ако на състезанието се ловят много риби, ще се наложи те да се мерят едва когато се уловят по няколко риби, което налага ползването на живарници.

Съдиите ще записват уловените риби на всеки, а картончетата ще се пазят до края за предотвратяване на грешки. Съдийските лодки ще са минимум две и ще се стараят също да се придвижват до лодката с уловена риба.

Мъртва риба няма да се зачита. Маломерни риби с размер под 22 см не участват в класирането. Всиеки участник в лодката си трябва да разполага с линия или метър и да не представя на съдиите маломерни риби.

За уловена най-голяма риба ще има специални награди.

Риби, хванати преди края на състезанието, ще се мерят максимум 10 минути след подадения сигнал за край. След това време няма да се зачитат.

Зониране

Ще бъде строго забранен риболова и преминаването с лодка на по-малко от 100 м в зоната на провежданите състезания на бреговата ивица в района от местността „Слънчев бряг” до залива на „Патичарника” откъм гр. Доспат.

По линията на движение защитената дистанция е 70 м.

Минималното отстояние от брега е 20 м.

Общи условия

 • Забранява се слизането и качването на хора в състезателните лодки на брега по време на състезанието, освен пред съдиите на определените за това места.
 • Екипажа на всяка лодка се представлява от един или двама състезатели. Останалите се считат за пасажери.
 • Участиците ще получат два еднакви номера, които ще залепят на видимо място от предната страна до носа на лодките си.
 • Във всяка лодка може да се лови с до 4 въдици и може да се возят до 4 човека с изключение на децата до 16 годишна възраст.
 • Забранена е употребата на жива стръв, рибки, жаби, насекоми и т.н. Риболовът се осъществява само на изкуствени примамки на тролинг. Недопустим е риболов с мухарка. Забранен е риболовът от закотвена лодка или движеща се на дрейф. Считат се само риби, уловени докато лодката е на ход.
 • Забранено е ползването на планери и отпускането на примамки на повече от 5 м в страни от лодката с цел да се осигури повече свободно място за разминаване.
 • Забранен е риболовът между садките. Забранените зони ще бъдат указани на карта.
 • Максимален брой примамки във водата – 4 бр.
 • Разрешава се употребата на устройства за регулиране на дълбочината.
 • Примамките може да се отпускат на не повече от 70 м след лодката. На тази дистанция друга лодка няма право да пресича линията зад кърмата. На по-голяма дистанция разминаването няма да е ограничено и пресичащата лодка няма да бъде санкционирана, дори да закачи такъма на предната лодка. При възникнали спорове съдиите ще имат думата и ще се наказват нарушителите с едно предупреждение при нарушаване на дистанцията и оплитане на чужди такъми и дисквалификация при повторно подобно нарушение, независимо в кой от състезателните дни е извършено.
 • Всеки участник /без пасажерите/ трябва да разполага с надлежно заверен риболовен билет.

Наказания

За неспортсменско поведение съдиите налагат глоба от 100 т.

За нарушение на зоните – глоба 1000 т и незачитане на улова от нарушената зона.

За измама, умишлено пречене на друг отбор и неспазване на отстоянията при тролинг от брега или забранените зони – дисквалификация. 

Тренировка

В петък на 15-ти май ще може да се тренира на указаното за състезанието място от 8,30 до 14,30 ч. Тя не е задължителна и е по желание.

Всеки екипаж трябва да бъде с лодка, задвижвана от двигател, може и електрически. Допуска се и участието с риболовни каяци.

***

ТУРНИР ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

НА СТРЪВ ОТ БРЕГА (на плувка)

На 16-ти и 17-ти май /събота и неделя/ на яз. „Доспат” ще се проведе Национален турнир по риболов на пъстърва на стръв от брега в два манша от по 4 часа;

Ще се проведат два манша от по 4 часа.

 1. Първи манш – Събота от 10,00 до 14,00 ч.
 2. Втори манш – Неделя от 10,00 до 14,00 ч.

Сборен пункт – в 7,30 ч. /и двата дни/ на Площадката на местността „Събора” пред Рибното стопанство;

Теглене на жребий

Състезателите ще бъдат разделени в три сектора и всеки ще тегли жребий за място.

Предвижда се състезателите да бъдат разделени на три сектора. При повече от 60 участника може да се разделят на повече сектори и всеки ще тегли жребий за място.

Общи условия

 • Риболовът ще бъде на плувка по правилата на БФРС, като няма ограничения за типа и дължината на въдицата – щека, мач, болонеза, директен телескоп и т.н. Единственото ограничение е за щеките. Максималната дължина не може да превишава 13 м.
 • Рибите ще се съхраняват живи в живарник и ще се мерят на тегло в края на всеки състезателен ден.
 • Водоемът се обитава от множество трофейни по размер пъстърви и по време на тяхното вадене рибата може да влезне в съседния бокс. Всяка хваната риба, преминала границите на риболовното място на състезателя, няма да се зачита и трябва да бъде върната във водата, само ако закачи такъма на съседния състезател или навлезе в по-следващия бокс.
 • Максимално количество захранка – 20 л. /вкл. глина, царевица и т.н./
 • Максимално количество жива стръв – 2,5 л, от които максимум 1 л. хирономус или вердевас, като вердевасът не може да превишава 0,5 л.

***

ТУРНИР ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

НА ИЗКУСТВЕНА ПРИМАМКА ОТ БРЕГА

На 16-ти и 17-ти май /събота и неделя/ на яз. „Доспат” ще се проведе Национален турнир по риболов на пъстърва на изк. примамка от брега в два манша от по 4 часа.

Ще се проведат два манша от по 4 часа.

 • Първи манш – Събота от 10,00 до 14,00 ч.

разделен на 4 подманша от по 45 мин. с кратки паузи между тях

 • Втори манш – Неделя от 10,00 до 14,00 ч.

разделен на 4 подманша от по 45 мин. с кратки паузи между тях

Предвижда се състезателите да бъдат разделени на два сектора, при повече от 30 участника може да се разделят на три и повече сектори.

Общи условия

 • Дължина на въдиците – позволена е дължина до 3 м.
 • Позволяват се изкуствени примамки – блесни и воблери, както и меки силиконови примамки,  имитации на червеи, ларви и др.
 • Не се позволяват имитации на водни насекоми и личинки, като мухи, нимфи, стримерии др., както и допълнителни утежнения по линията.
 • Състезателите могат да имат колкото въдици желаят, но могат да ползват само една.
 • Резервните пръчки трябва да са в събран вид на определено място в сектора.
 • Рибата се вади от водата само с кеп /рибата се поставя в кепа, но не и извън водната повърхност/. В случай, че брегът не позволява, рибата може да се хване с ръка.
 • Състезателите могат да се движат свободно в сектора без да пречат на останалите състезатели със своите риболовни действия. Движението трябва да е безшумно и дискретно.
 • Състезанията се организират по системата „NO KILL” /НЕ УБИВАЙ/

Индивидуално класиране 

а/ В сектора – извършва се според наказателните точки /н.т./, получени от всички 45-минутни маншове, според броя на уловените риби. За І-во място се получава 1 н.т., за ІІ-ро – 2 н. т. и т.н.

По-напред се класира състезател с по-малко н.т. В случай на еднакъв брой уловени риби от двама или повече състезатели, то броя на н.т. се сумира и се разделя на броя на състезателите.

Например: Ако двама състезатели се класират на 4/5 място, то 4+5=9 н.т., т.е. по 4,5 н.т. на всеки състезател.

б/ В състезанието – извършва се от сумата от н.т., получени от двата дни в секторите, като по-напред се класира състезателят с по-малко н.т. според броя на уловените риби. Ако двама или повече състезатели са с равен брой н.т., то те ще се класират според по-големия брой риби от двата дни, след това според по-големия брой риби, постигнат в един от двата дни, и при ново равенство – според по-големия улов от втория ден. При ново равенство по-напред се класира състезателят, чийто отбор е по-напред в отборното класиране.

Рибите ще се отчитат на брой, без оглед на теглото им.

***

ТУРНИР ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

НА МУХА ОТ БРЕГА

На 16-ти и 17-ти май /събота и неделя/ на яз. „Доспат” ще се проведе Национален турнир по риболов на пъстърва на изкуствена муха от брега в два манша от по 4 часа.

Ще се проведат два манша от по 4 часа.

 • Първи манш – Събота от 10,00 до 14,00 ч.

разделен на 4 подманша от по 45 мин. с кратки паузи между тях

 • Втори манш – Неделя от 10,00 до 14,00 ч.

разделен на 4 подманша от по 45 мин. с кратки паузи между тях

Предвижда се състезателите да бъдат разделени на два сектора, при повече от 30 участника може да се разделят на три и повече сектори, при по-малко от 10 участника -ще се състезават в един сектор.

Общи условия

 • Дължина на въдиците – позволена е дължина до 3 м.
 • Позволяват се изкуствени мухи, имитации на мухи, бръмбари, водни насекоми и личинки, нимфи, стримерии червеи, ларви и др.
 • Не се позволяват допълнителни утежнения по линията.
 • Състезателите могат да имат колкото въдици желаят, но могат да ползват само една. Резервните пръчки трябва да са в събран вид на определено място в сектора.
 • Рибата се вади от водата само с кеп /рибата се поставя в кепа, но не и извън водната повърхност/. В случай, че брегът не позволява, рибата може да се хване с ръка.
 • Състезателите могат да се движат свободно в сектора, без да пречат на останалите състезатели със своите риболовни операции. Движението трябва да е безшумно и дискретно.
 • Състезанията се организират по системата „NO KILL” /НЕ УБИВАЙ/

Индивидуално класиране

а/ В сектора – извършва се според наказателните точки /н.т./, получени от всички 45-минутни маншове, според броя на уловените риби. За І-во място се получава 1 н.т., за ІІ-ро – 2 н. т. и т.н.

По-напред се класира състезател с по-малко н.т. В случай на еднакъв брой уловени риби от двама или повече състезатели, то броя н.т. се сумира и се разделя на броя на състезателите

Например: Ако двама състезатели се класират на 4/5 място, то 4+5=9 н.т., т.е. по 4.5 н.т. на всеки състезател.

б/ В състезанието – извършва се от сумата от н.т., получени от двата дни в секторите, като по-напред се класира състезателят с по-малко н.т. според броя на уловените риби. Ако двама или повече състезатели са с равен брой н.т., то те ще се класират според по-големия брой риби от двата дни, след това според по-големия брой риби, постигнат в един от двата дни, и при ново равенство – според по-големия улов от втория ден.

При ново равенство по-напред се класира състезателят, чийто отбор е по-напред в отборното класиране.

Рибите ще се отчитат на брой, без оглед на теглото им.

***

ТУРНИР ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

ЗА ДЕЦА (на плувка)

На 16-ти май /събота/ на яз. „Доспат” ще се проведе Национален турнир по риболов на пъстърва за деца в един манш от 2 часа.

Децата ще бъдат разделени на три групи:

 • до 7 години
 • до 12 години
 • до 16 години

За всички са предвидени щедри награди.

Общи условия

 • Състезанието ще се проведе в специално зарибен участък. Ще се лови на плука, като правилата ще са по-свободни, но като цяло ще се водят от правилника за риболов на плувка.
 • За деца до 12-годишна възраст е допустима помощ от родител или настойник.

 

За повече подробности се обаждайте на тел 0885 513 980, 02 483 53 53

Фейсбук страницата на „Риби и Такъми” / www.ribibg. сom 

 

Председател на Сдружение „Риби и Такъми”

Калоян Димитров – Белополски

Leave a Reply